• POTASSIUM SULPHATE

  اگرونایک سولفات پتاسیم، ایده آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری است...
  Read More
 • C-Kelp & TALOPHIT

  سی-کلپ وتالوفیت عصاره طبیعی جلبک آسکوفیلوم ندوزوم از سواحل اقیانوس اطلس کانادا ...
  Read More
 • Humic Acid 85%

  کاپولو 85 درصد کاما محلول در آب، حاوی درصد بالایی از هیومیک و فولویک می باشد ...
  Read More
 • Magenta

  مجنتا اف ای میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد ...
  Read More
 • Amino Full 80%

  پارال آمینوفول 80 درصد، از مقادیر بالای آمینواسیدهای ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل ...
  Read More
 • 1

سرمازدگی در گیاهان

برای جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه و افزایش مقاومت آنها به سرما باید گیاه در شرایط خوب دما، نور، CO2 و رطوبت قرار بگیرد تا بتواند به مقدار زیاد قند تولید کند. قند زیاد حکم ضد یخ طبیعی را دارد.

استفاده بیش از حد کودهای ازته، باعث تشکیل سلولهای درشت شده و امکان سرمازدگی را افزایش می دهند. اما ترکیب های دارای پتاسیم و فسفر بالا باعث افزایش مقاومت به سرما زدگی می شوند، پتاسیم موجب بهبود جذب انتخابی و مانع از اثر سرما خواهد شد. فسفر نیز موجب استحکام بافت و افزایش مقاومت به سرما خواهد شد.

هورمون های رشد مثل اکسین ها و سایتوکسین ها و جیبرلین ها باعث افزایش رشد گیاه می شوند، گیاه با شروع فصل سرد شروع به تولید هورمون های بازدارنده رشد مثل ABA می کند که در مرحله اول روزنه ها را می بندد و در مراحل بعدی رشد را کم می کند و قند گیاه را در شیره نگه میدارد تا شیره غلیظ شود و بر اثر سرمای زیاد دچار یخ زدگی نشود. برخی از هورمون های کاهنده رشد مانند سایکوسل، AMO، ترینوزول ها، پکلوبوترازول و ... نیز در سرمازدگی اثر دارند. این مواد به دلیل اینکه باعث کاهش رشد می شوند بنابراین قند داخل گیاه صرف رشد نمی شود، درنتیجه غلظت شیره گیاه و مقاومت به سرما زیاد می شود.

بسیاری از گیاهان در دمای پایین تر از صفر فیزیولوژیک دچار علایم سرماخوردگی می شوند که این صفر فیزیولوژیک برای گیاهان گرمسیری حدود 10 درجه سانتیگراد است. یخ زدگی در دمای زیر صفر اتفاق می افتد، هنگامی که دما خیلی کم می شود ابتدا آب بین سلول ها که خالص تر است یخ می زند. اگر کشاورز در این مرحله بتواند دمای گیاه را کمی بالا ببرد یخ زدگی قابل برگشت است. اگر کشاورز با ایجاد دود، گرما، آبیاری بارانی، استفاده از مالچ (پلاستیک، کاه و ...)، عدم پاک کردن برف از روی گیاه و ... در هوای ساکن صبح گاهی مانع از ادامه روند یخ زدگی شود، مرحله دوم یخ زدگی اتفاق نمی افتد. اما اگر یخ زدگی ادامه پیدا کند آب داخل سلول یخ می زند و به حالت بلور در می آید و باعث پارگی سلول و مرگ سلول، بافت و در نهایت خشک شدن گیاه می شود.

کودهای مناسب جهت پیشگیری و افزایش مقاومت گیاه به سرما:

سولفات پتاسیم، فسفیت پتاسیم (الکسینو)، آمینوفول، سی کلپ، ریز مغذی ها

ادامه مطلب