• POTASSIUM SULPHATE

  اگرونایک سولفات پتاسیم، ایده آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری است...
  Read More
 • C-Kelp & TALOPHIT

  سی-کلپ وتالوفیت عصاره طبیعی جلبک آسکوفیلوم ندوزوم از سواحل اقیانوس اطلس کانادا ...
  Read More
 • Humic Acid 85%

  کاپولو 85 درصد کاما محلول در آب، حاوی درصد بالایی از هیومیک و فولویک می باشد ...
  Read More
 • Magenta

  مجنتا اف ای میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد ...
  Read More
 • Amino Full 80%

  پارال آمینوفول 80 درصد، از مقادیر بالای آمینواسیدهای ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل ...
  Read More
 • 1

 

   اگروهیومیک مایع

   اگروهیومیک مایع حاوی ترکیبات هیومیک ( اسید هیومیک و اسید فولویک ) می باشد که از مهمترین اجزای هوموس خاک هستند. اگروهیومیک از معادن غنی لئوناردیت تهیه شده و در محصولات کشاورزی، باغبانی و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهای پرمصرف ( نیتروژن، فسفر، پتاسیم ) و کم مصرف ( آهن، روی و ... ) استفاده می شود.

 

   مزایا

   ü  بهبود ساختار خاک

   ü  خاصیتکلاتکنندگی عناصرفلزی 

   ü  افزایش جذب آنها توسط گیاه

   ü  کاهش pH محیط اطراف ریشه و در نتیجه جذب بهتر عناصر غذایی

   ü  افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش جمعیت آن

   ü  افزایش مقاومت گیاه به خشکی و شوری

   ü  افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی

   ü  غلظت و دانسیته بالا

 
 • کودهای کشاورزی

 • نوار آبیاری

 • ادوات کشاورزی