• POTASSIUM SULPHATE

  اگرونایک سولفات پتاسیم، ایده آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری است...
  Read More
 • C-Kelp & TALOPHIT

  سی-کلپ وتالوفیت عصاره طبیعی جلبک آسکوفیلوم ندوزوم از سواحل اقیانوس اطلس کانادا ...
  Read More
 • Humic Acid 85%

  کاپولو 85 درصد کاما محلول در آب، حاوی درصد بالایی از هیومیک و فولویک می باشد ...
  Read More
 • Magenta

  مجنتا اف ای میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد ...
  Read More
 • Amino Full 80%

  پارال آمینوفول 80 درصد، از مقادیر بالای آمینواسیدهای ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل ...
  Read More
 • 1

 

   پیت ماس

   پیت ماس با منشا گیاهی به صورت سبک و سنگین با آنالیزهای مختلف به همراه محرک های بیولوژیک رشد ریشه در برند ها ی متنوع توسط شرکت اگروناترینتز از منطقه کشورهای حوزه بالکان با کیفیت بالا تهیه شده است؛ که قابل استفاده در بسترهای کشت جهت جوانه زنی انواع بذرها و رشد مطلوب گیاهان زینتی و ... به کار برده می شود.

    

      مزایا

     ü  بستر مناسب برای رشد بذر

     ü  دارای دانه بندی ریز

     ü  نگهداری رطوبت با ظرفیت نگهداری آب بیش از 500 گرم در لیتر

     üدارای تخلخل و نفوذ پذیری خوب جهت رشد و توسعه ریشه

     ü  عاری از آفات و عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز 

     ü  غنی شده با تمام عناصر ضروری برای رشد گیاه

 

 • کودهای کشاورزی

 • نوار آبیاری

 • ادوات کشاورزی