کودهای ارگانیک و مزایا

کودهای ارگانیک و مزایا

کودهای ارگانیک

کود آلی به طور مرتب در طبیعت استفاده می شود. معمولاً به عنوان محصول جانبی یا محصول نهایی یک فرآیند طبیعی است. کودهای آلی نیز زیرمجموعه انواع سموم و کودهای کشاورزی قرار می گیرد.

کودهای ارگانیک مانند کودهای شیمیایی، سه ماده مغذی اصلی مورد نیاز گیاهان را شامل می شوند: نیتروژن، فسفر و پتاسیم.

کودهای ارگانیک شامل مواد آلی طبیعی هستند (به عنوان مثال کستینگهای کرم، کمپوست، جلبک دریایی) یا ذخایر معدنی که به طور طبیعی وجود دارند.

 انواع کودهای آلی

۱- کود دامی:

کودهای حیوانی متداول ترین ماده آلی هستند. کود حیوانی در اصل یک کود کامل است.

۲- لجن فاضلاب:

این محصول بازیافت شده از تصفیه خانه های فاضلاب شهری است. فرمهایی که معمولاً در دسترس هستند فعال، کمپوست و آهک تثبیت می شوند.

۳- مواد گیاهی

مواد گیاهی عموما از مواد مغذی خاص مانند نیتروژن غنی هستند.

۴- کمپوست

تهیه کمپوست از انواع مواد اولیه امکان پذیر است. اما در محصولات نهایی در غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به طرز چشمگیری مشابه هستند.

 مزایای کودهای آلی

  • استفاده از کودهای آلی به دلیل داشتن ریز مغذی ها و اجزای آلی که باعث افزایش احتباس رطوبت خاک و کاهش شسته شدن مواد مغذی می شود، مفید است.
  • کودهای آلی را می توان در برابر تحمل اسید و آنهایی که در شرایط خنثی یا قلیایی مناسب تر هستند، استفاده کرد.
  • کودهای آلی علاوه بر افزایش عملکرد و کوددهی مستقیم گیاهان، می توانند تنوع زیستی (عمر خاک) و بهره‌وری طولانی مدت خاک را بهبود بخشند و ممکن است یک منبع بزرگ برای دی اکسید کربن اضافی را اثبات کند.
  • مواد مغذی ارگانیک با تهیه مواد آلی و ریز مغذی ها برای ارگانیسم هایی نظیر میکوریزا قارچی ، میزان موجودات خاک را افزایش می دهد.

 مضرات کودهای آلی

  • کودهای آلی استریل نیستند.
  • محتوای کمی مواد مغذی دارند.
  • به طور کلی هزینه های بیشتری نسبت به کود مصنوعی دارند.
  • برای صدور گواهینامه ارگانیک نیاز به اسناد و بازرسی های منظم دارد.

Share this Post: