ضد تنش-اگرونایک ویتالین

ویتالین   ضد تنش های محیطی و شیمیایی اگرونایک ویتالین کود اختصاصی برای ایجاد مقاومت به سرما و خشکی در گیاه است. اگرونایک ویتالین مصرف آب در گیاه را از طریق تنظیم باز و بسته شدن روزنه های برگ و تبخیر آب از برگها کاهش می دهد. اگرونایک ویتالین کاملا محلول در آب است و […]

نمایش محصول