اصلاح کننده ضد شوری- کنتراسال

کنتراسال (پلی سولفید کلسیم) کلسیم (CaO) 9% ، گوگرد (SO3) 55% CONTRA-SAL کنتراسال یک مایع اصلاح کننده خاک است که ویژگی فیزیکی و شیمیایی خاک های کشاورزی را برای مستعد ساختن رشد محصولات کشاورزی تغییر می دهد. کنتراسال نفوذپذیری آب و تهویه خاک را بهبود می بخشد و باعث عبور آب می شود.   مزایا کاهش […]

نمایش محصول