محرک رشد طبیعی سی-کلپ و تالوفیت

سی- کلپ و تالوفیت محرک رشد طبیعی سی – کلپ و تالوفیت محتوی عصاره جلبک آسکوفیلوم ندوزوم است که از سواحل اقیانوس اطلس کانادا با بالاترین کیفیت و با بیش از 60 نوع ماده غذایی، ویتامین ها، اسیدهای آمینه و هورمون های طبیعی تحریک کننده رشد گیاه استخراج گردیده است. مزایا: بهبود جوانه زنی بذز […]

نمایش محصول

پارال آمینوفول 80%

پارال آمینوفول 80% اسید آمینه آزاد (FAA) 80 % پارال آمینوفول80 درصد از مقادیر بالای آمینو اسید های ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در اختیار گذاشتن درصد بالای آمینو اسید کمک می کند تا گیاه پروتئین خود را ساده تر تولید نماید و موجب صرفه جویی […]

نمایش محصول