محرک رشد طبیعی سی-کلپ و تالوفیت

سی- کلپ و تالوفیت محرک رشد طبیعی سی – کلپ و تالوفیت محتوی عصاره جلبک آسکوفیلوم ندوزوم است که از سواحل اقیانوس اطلس کانادا با بالاترین کیفیت و با بیش از 60 نوع ماده غذایی، ویتامین ها، اسیدهای آمینه و هورمون های طبیعی تحریک کننده رشد گیاه استخراج گردیده است. مزایا: بهبود جوانه زنی بذز […]

نمایش محصول