آپیکس سیلیکات پتاسیم

آپیکس سیلیکات پتاسیم سیلیکات پتاسیم حاوی دو عنصر سیلیس و پتاسیم هستند که این دو عنصر ویژگی هم افزایی دارند که در رشد و نمو گیاه بسیار موثر می باشد. این محصول در همه انواع محصولات کشاورزی قابل استفاده می باشد. سیلیکات پتاسیم علاوه بر تقویت گیاه باعث جلوگیری از بیماری های قارچی در محصولات […]

نمایش محصول