فروت سایز

فروت سایز اگرونایک فروت سایز کود مایع کاملا اختصاصی مخصوص افزایش اندازه میوه بر طبق نیازهای غذایی گیاه می باشد. اگرونایک فروت سایز حاوی ترکیبات هیومیک، آمینو اسید، عناصر ماکرو و میکرو است که برای افزایش سایز میوه مناسب می باشد. اگرونایک فروت سایز ترکیب کاملا محلول در آب و مناسب برای محلول پاشی و […]

نمایش محصول

فروت ست

فروت ست اگرونایک فروت ست کود اختصاصی مخصوص افزایش تعداد گل و تناسب میوه در گیاه می باشد. این کود حاوی ترکیبات هیومیک، آمینو اسید، عناصر ماکرو، میکرو و … با فرمول ویژه است. اگرونایک فروت ست به آسانی بوسیله گیاه جذب می شود. بهترین زمان مصرف این محصول اوایل بهار و زمان تورم جوانه […]

نمایش محصول

فروت کالر

فروت کالر اگرونایک فروت کالر حاوی کمپلکس های معدنی و آلی از قبیل اسیدهای ارگانیک، آمینو اسیدها، فیتوهورمون ها، ویتامین های B1 و B12 و C، عناصر ماکرو و میکرو می باشد که برای بهبود رنگ آمیزی، تحریک بلوغ زودرس، افزایش کیفیت میوه، تولید قند و … مناسب است و موجب افزایش سنتز پروتئینها می […]

نمایش محصول

کود ترکیبی کالفیت

کود ترکیبی کالفیت کود کامل به همراه عناصر ریزمغذی و درصد بالای کلسیم 15-10-23+  8 %CaO + TE کالفیت ترکیبی است منحصر به فرد، که از مجموع کاملی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف و درصد بالایی از کلسیم تشکیل شده است. این محصول برای مراحل حساس رشد گیاه که تمام عناصر مورد نیاز […]

نمایش محصول