کود پایه مجنتا- سولفات روی

مجنتا   سولفات روی سولفات روی منبع غنی از روی می باشد. روی، اصلی ترین عنصر برای عملکرد آنزیم های ضروری در گیاهان است که در واکنش های متابولیکی آنها دخالت دارد. کمبود این عنصر باعث توقف رشد گیاه و کلروز برگ می شود. این محصول کاملا محلول در آب بوده و قابل استفاده در […]

نمایش محصول