کود ترکیبی آرکا12-3-43+TE

    12-3-43+TE آرکا 12-3-43+TE حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: افزایش سبزینگی و فتوسنتز در […]

نمایش محصول

کود های پایه آرکا- سولفات مس

  – سولفات مس آرکا سولفات مس کاملا خالص و محلول در آب می باشد. این محصول با رفع کمبود مس باعث افزایش عملکرد گیاه می شود. همچنین علاوه بر تامین مواد غذایی لازم برای گیاه، به عنوان قارچ کش و باکتری کش قابل استفاده می باشد. همچنین برای کنترل علف های غیر کشاورزی مانند […]

نمایش محصول

کود های پایه آرکا- نیترات کلسیم

نیترات کلسیم آرکا نیترات کلسیم حاوی بهترین منبع قابل دسترس کلسیم کاملا محلول در آب، و نیتروژن است و به دلیل حلالیت و خلوص بالا و جذب آسان قابل استفاده در کشت های هیدروپونیک می باشد. جهت تغذیه کلیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای مصرف می شود.   مزایا: افزایش تقسیم سلولی، طویل شدن سلولها، […]

نمایش محصول