فروت سایز

فروت سایز اگرونایک فروت سایز کود مایع کاملا اختصاصی مخصوص افزایش اندازه میوه بر طبق نیازهای غذایی گیاه می باشد. اگرونایک فروت سایز حاوی ترکیبات هیومیک، آمینو اسید، عناصر ماکرو و میکرو است که برای افزایش سایز میوه مناسب می باشد. اگرونایک فروت سایز ترکیب کاملا محلول در آب و مناسب برای محلول پاشی و […]

نمایش محصول

فروت ست

فروت ست اگرونایک فروت ست کود اختصاصی مخصوص افزایش تعداد گل و تناسب میوه در گیاه می باشد. این کود حاوی ترکیبات هیومیک، آمینو اسید، عناصر ماکرو، میکرو و … با فرمول ویژه است. اگرونایک فروت ست به آسانی بوسیله گیاه جذب می شود. بهترین زمان مصرف این محصول اوایل بهار و زمان تورم جوانه […]

نمایش محصول

کودهای پایه اگرونایک- اوره فسفات

4-  اوره فسفات نیتروژن (N) 18 %، فسفر (P2O5) 44 %   اگرونایک اوره فسفات حاوی 18% نیتروژن و 44% فسفر می باشد. اگرونایک اوره فسفات کاملا اسیدی بوده و مناسب برای خاک های آهکی و قلیایی می باشد، که با کاهش pH محیط و حذف بیکربنات آب موجب حلالیت بالای عناصر ریز مغذی می […]

نمایش محصول

کودهای پایه اگرونایک- سولفات منیزیم

3- سولفات منیزیم منیزیم (MgO) 16 %، گوگرد (SO3) 32 %   اگرونایک منیزیم سولفات کاملا محلول در آب و مناسب برای محلول پاشی و کود آبیاری می باشد. این کود برای پیشگیری و اصلاح طولانی مدت کمبود منیزیم و گوگرد توصیه می شود. منیزیم از اجزای اصلی تشکیل دهنده کلروفیل است، لذا کمبود آن […]

نمایش محصول

کودهای پایه اگرونایک- سولفات پتاسیم

2- سولفات پتاسیم پتاسیم (K2O) 52 %، گوگرد (SO4) 54 %   اگرونایک سولفات پتاسیم ایده آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری است. این کود بهترین منبع تامین کننده پتاسیم در مراحل پایانی رشد بدلیل عاری بودن از نیترات می باشد. سولفات پتاسیم، به لحاظ پایه سولفور آن ایده آل برای انواع خاک […]

نمایش محصول

کودهای پایه اگرونایک- مونو پتاسیم فسفات

5- مونو پتاسیم فسفات پتاسیم (K2O) 34 % ، فسفر (P2O5) 52 %   اگرونایک مونوپتاسیم فسفات منبع مناسبی برای تامین فسفر و پتاسیم می باشد. این ترکیب برای اوایل دوره رشد زمانی که دسترسی فسفر برای رشد و پایداری سیستم ریشه بحرانی است توصیه می شود.   مزایا :   عاری ازسدیم و کلر […]

نمایش محصول