کودهای پایه اگرونایک- کلسیم آمونیوم نیترات گرانول

کلسیم آمونیوم نیترات گرانول نیتروژن (N) 5/15 %، کلسیم (CaO) 5/26 %   اگرونایک کلسیم آمونیوم نیترات حاوی عناصر موثر کلسیم و نیتروژن برای گیاه است. کلسیم موجب افزایش تقسیم سلولی، طویل شدن سلولها، تحریک رشد ریشه و تاج گیاه، افزایش کیفیت محصول، دوام میوه، پس از برداشت و…. می گردد. جهت افزایش ماندگاری گل […]

نمایش محصول