کود ریزمغذی پارال- میکروکمپلکس

  4- پارال میکروکمپلکس مجموعه عناصر ریز مغذی کلات با آمینو اسید   پارال کلسیم میکس حاوی مجموعه ای از عناصر ریز مغذی شامل آهن، روی، منگنز، مس، بر، مولیبدن و عنصر گوگرد کلات شده با آمینو اسید می باشد. این کود جهت رفع سریع کمبود مجموعه عناصر ریزمغذی و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- کلات بر 8%

  3- پارال کلات بر 8%  بر کلات شده با آمینو اسید بر (B) 8 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 25 % پارال بر حاوی 8 درصد بر کلات شده با آمینو اسیدها، برای جلوگیری و رفع کمبود بر به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته شده است.   مزایا : رفع سریع کمبود بر افزایش […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- کلات روی 10%

پارال کلات روی 10% روی کلات شده با آمینو اسید روی (Zn) 10 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 28 % پارال روی حاوی 10 درصد روی کلات شده با آمینواسید است که باعث رفع کمبود روی و افزایش عملکرد گیاهان می شود. روی به عنوان عنصر ضروری جهت فعال سازی آنزیم های گیاهی نقش اساسی […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- کلات کلسیم 12%

پارال کلات کلسیم 12% کلسیم کلات شده با آمینو اسید کلسیم (Ca) 12 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 30 % پارال کلسیم حاوی 12 درصد کلسیم کلات شده با آمینو اسید، برای جلوگیری و رفع کمبود کلسیم و برای افزایش عملکرد گیاهان در دوران رشد سریع و بحرانی گیاه ساخته شده است. این کود از […]

نمایش محصول