کود های پایه آرکا- سولفات مس

  – سولفات مس آرکا سولفات مس کاملا خالص و محلول در آب می باشد. این محصول با رفع کمبود مس باعث افزایش عملکرد گیاه می شود. همچنین علاوه بر تامین مواد غذایی لازم برای گیاه، به عنوان قارچ کش و باکتری کش قابل استفاده می باشد. همچنین برای کنترل علف های غیر کشاورزی مانند […]

نمایش محصول

کود های پایه آرکا- سولفات پتاسیم

– سولفات پتاسیم پتاسیم (K2O) 52 %، گوگرد (SO3) 45 % آرکا سولفات پتاسیم بهترین منبع تامین کننده پتاسیم بوده و به لحاظ پایه سولفور آن ایده آل برای انواع خاک ها به خصوص خاک های شور و قلیایی می باشد. کود سولفات پتاسیم بهترین گزینه برای رفع شوری خاک های مناطق خشک و کم باران و […]

نمایش محصول

کود های پایه آرکا- مونو پتاسیم فسفات

– مونو پتاسیم فسفات آرکا مونو پتاسیم فسفات منبع مناسبی برای تامین فسفر و پتاسیم می باشد. این ترکیب برای اوایل دوره رشد زمانی که دسترسی فسفر برای رشد و پایداری سیستم ریشه بحرانی است توصیه می شود. این کود عاری از سدیم، کلر و سایر عناصر مضر برای گیاه و خاک است و پایین […]

نمایش محصول

کود های پایه آرکا- نیترات پتاسیم

– نیترات پتاسیم آرکا نیترات پتاسیم پودری و کاملا محلول در آب است و مناسب تمام مراحل رشد گیاه به خصوص اوایل رشد، زمان گلدهی و رسیدگی میوه می باشد. این کود قابل استفاده تمامی گیاهان زراعی، باغی مخصوصا به صورت محلول پاش، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک می باشد.   مزایا: بهبود فتوسنتز، افزایش […]

نمایش محصول