اصلاح کننده ضد شوری- کنتراسال

کنتراسال (پلی سولفید کلسیم) کلسیم (CaO) 9% ، گوگرد (SO3) 55% CONTRA-SAL کنتراسال یک مایع اصلاح کننده خاک است که ویژگی فیزیکی و شیمیایی خاک های کشاورزی را برای مستعد ساختن رشد محصولات کشاورزی تغییر می دهد. کنتراسال نفوذپذیری آب و تهویه خاک را بهبود می بخشد و باعث عبور آب می شود.   مزایا کاهش […]

نمایش محصول

اصلاح کننده هیومیک اسید- اگرو هیومیک 95

2- اگرو هیومیک 95 اگروهیومیک 95 حاوی مقادیر درصد بالای ترکیبات هیومیک (اسید هیومیک و اسید فولویک) می باشد که از مهمترین اجزای هوموس خاک هستند. اگروهیومیک در محصولات کشاورزی، باغبانی و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهای پرمصرف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و کم مصرف (آهن، روی و…) استفاده می شود. […]

نمایش محصول

اصلاح کننده هیومیک اسید- اگرو هیومیک مایع

هیومیک اسید اگرو هیومیک مایع اگروهیومیک مایع حاوی ترکیبات هیومیک (اسید هیومیک و اسید فولویک) می باشد که از مهمترین اجزای هوموس خاک هستند. اگروهیومیک از معادن غنی لئوناردیت تهیه شده و در محصولات کشاورزی، باغبانی و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهای پرمصرف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و کم مصرف (آهن، […]

نمایش محصول

اصلاح کننده هیومیک اسید- بیولم

بیولم هیومیک اسید 65% به همراه عناصر غذایی بیولم اسید هیومیک پودری کاملا محلول در آب، حاوی 65 درصد ترکیب غلیظ شده هیومیک به همراه برخی عناصر غذایی و بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است. اسید هیومیک بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است. اسید هیومیک می تواند بطور مستقیم […]

نمایش محصول

فروت سایز

فروت سایز اگرونایک فروت سایز کود مایع کاملا اختصاصی مخصوص افزایش اندازه میوه بر طبق نیازهای غذایی گیاه می باشد. اگرونایک فروت سایز حاوی ترکیبات هیومیک، آمینو اسید، عناصر ماکرو و میکرو است که برای افزایش سایز میوه مناسب می باشد. اگرونایک فروت سایز ترکیب کاملا محلول در آب و مناسب برای محلول پاشی و […]

نمایش محصول

فروت ست

فروت ست اگرونایک فروت ست کود اختصاصی مخصوص افزایش تعداد گل و تناسب میوه در گیاه می باشد. این کود حاوی ترکیبات هیومیک، آمینو اسید، عناصر ماکرو، میکرو و … با فرمول ویژه است. اگرونایک فروت ست به آسانی بوسیله گیاه جذب می شود. بهترین زمان مصرف این محصول اوایل بهار و زمان تورم جوانه […]

نمایش محصول

کود ترکیبی آرکا 20-20-20+TE

  20-20-20+TE   آرکا 20-20-20+TE کود کامل حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: محلول در آب […]

نمایش محصول

کود ترکیبی آرکا12-3-43+TE

    12-3-43+TE آرکا 12-3-43+TE حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: افزایش سبزینگی و فتوسنتز در […]

نمایش محصول

کود ترکیبی کالفیت

کود ترکیبی کالفیت کود کامل به همراه عناصر ریزمغذی و درصد بالای کلسیم 15-10-23+  8 %CaO + TE کالفیت ترکیبی است منحصر به فرد، که از مجموع کاملی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف و درصد بالایی از کلسیم تشکیل شده است. این محصول برای مراحل حساس رشد گیاه که تمام عناصر مورد نیاز […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- میکرو کمپلکس

آپیکس میکرو کمپلکس مجموعه عناصر ریزمغذی به همراه کلات EDTA   آپیکس میکرو کمپلکس تشکیل شده از درصد بالای عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA به همراه گوگرد، جهت برطرف نمودن همزمان تمامی عناصر ریزمغذی و گوگرد که به صورت محلول پاشی توصیه می گردد.   مزایا : رفع سریع و همزمان عناصر ریزمغذی بهبود […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات آهن 6%

آپیکس کلات آهن 6% Fe-EDDHA 6% (O-O 4.8) بهترین عامل کلات کنندگی آهن در خاک های آهکی، عامل EDDHA می باشد که به دلیل حضور دو حلقه فنولیکی در ساختار مولکولی خود قابلیت جذب آهن را در اسیدیته بالا افزایش می دهد. بهترین زمان استفاده از این کود اوایل فصل رشد هنگام پیدایش برگ ها […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات روی 14%

آپیکس کلات روی 14%   روی در تشکیل سبزینه گیاهی، تشکیل هورمون های گیاهی، ساخت پروتئین، تشکیل میوه، دانه و افزایش عمر دانه گرده دخیل است. کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن برگ و گلها، ریزش میوه، سرخشکیدگی و کاهش رشد می شود.   مزایا : روی کلات شده با قابلیت جذب بالا افزایش […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات کلسیم 10%

آپیکس کلات کلسیم 10% حرکت کلسیم در گیاه از طریق آوند چوبی از ریشه به اندام هوایی و وابسته به تعرق آب در گیاه است بنابراین حرکت آن کند می باشد. اولین علائم کمبود این گیاه در برگهای جوان به صورت کلروز حاشیه برگ ها، لوله شدن نوک برگ و چروکیده شدن برگها مشاهده می شود. […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی اگرونایک – المین

اگرونایک  المین اگرونایک المین برای تکمیل عناصر ریز مغذی ضروری گیاه است. اگرونایک المین کاملا محلول در آب و حاوی ترکیبات هیومیک، آمینواسید، به همراه کلات عناصر ریز مغذی ضروری برای گیاه است. اگرونایک المین به سرعت توسط گیاه جذب می شود و مناسب برای محلول پاشی و آبیاری قطره ای گیاهان زراعی مختلف می […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- میکروکمپلکس

  4- پارال میکروکمپلکس مجموعه عناصر ریز مغذی کلات با آمینو اسید   پارال کلسیم میکس حاوی مجموعه ای از عناصر ریز مغذی شامل آهن، روی، منگنز، مس، بر، مولیبدن و عنصر گوگرد کلات شده با آمینو اسید می باشد. این کود جهت رفع سریع کمبود مجموعه عناصر ریزمغذی و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- کلات بر 8%

  3- پارال کلات بر 8%  بر کلات شده با آمینو اسید بر (B) 8 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 25 % پارال بر حاوی 8 درصد بر کلات شده با آمینو اسیدها، برای جلوگیری و رفع کمبود بر به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته شده است.   مزایا : رفع سریع کمبود بر افزایش […]

نمایش محصول