اصلاح کننده هیومیک اسید- اگرو هیومیک ...

برای سفارش با ما تماس بگیرید

2- اگرو هیومیک 95

اگروهیومیک 95 حاوی مقادیر درصد بالای ترکیبات هیومیک (اسید هیومیک و اسید فولویک) می باشد که از مهمترین اجزای هوموس خاک هستند. اگروهیومیک در محصولات کشاورزی، باغبانی و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهای پرمصرف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و کم مصرف (آهن، روی و...) استفاده می شود.  

مزایا :

  • بهبود ساختار خاک
  • خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن توسط گیاه
  • کاهش pH محیط اطراف ریشه و در نتیجه جذب بهتر عناصر غذایی
  • افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک و افزایش جمعیت آن
  • افزایش مقاومت گیاه به خشکی و شوری
  • افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی

توصیه مصرف :

مصرف خاکی /کود آبیاری محلول پاشی بذر مال
گیاهان زراعی گیاهان باغی 300-200 گرم در هکتار 200-100 گرم درهر 100 کیلو بذر
2- 5/0 کیلو در هکتار در طول فصل 5 کیلوگرم در هکتار در طول فصل

تجزیه ضمانت شده

هیومیک اسید 65≤
فولویک اسید 5 %
پتاسیم (K2O) 10%
pH 11-9
  توجه: اگرو هیومیک 95 را با ترکیبات کلسیمی و نیز اسیدی مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم و....مخلوط ننمایید.