ضد تنش-اگرونایک ویتالین

برای سفارش با ما تماس بگیرید

ویتالین

  ضد تنش های محیطی و شیمیایی اگرونایک ویتالین کود اختصاصی برای ایجاد مقاومت به سرما و خشکی در گیاه است. اگرونایک ویتالین مصرف آب در گیاه را از طریق تنظیم باز و بسته شدن روزنه های برگ و تبخیر آب از برگها کاهش می دهد. اگرونایک ویتالین کاملا محلول در آب است و به سرعت توسط گیاه جذب می شود. اگرونایک ویتالین در کلیه محصولات باغی، گلخانه ای و فضای سبز استفاده می شود.

مزایا:

  • افزایش غلظت شیره سلولی و کاهش اثرات تنش های سرمایی و خشکی
  • کاهش آسیب مصرف سموم، علف کش، آفت کش و کودهای شیمیایی
  • تنظیم باز و بسته شدن روزنه های برگ و کاهش تبخیر آب از برگ ها
  • بهبود فعالیت سیستم ریشه و در نتیجه افزایش تحمل گیاه
  • محرک رشد گیاه، افزایش توانایی مقاومت به خشکی
  • افزایش حجم کلروفیل برگ ها و فتوسنتز
  • افزایش توانایی مقاومت به بیماری
ترکیبات درصد
هیومیک اسید 4
فولویک اسید 1
آمینو اسید 12
نیتروژن (N) 5
فسفر (P2O5) 6
پتاس (K2O) 12
آهن (Fe) 0.2
روی (Zn) 0.2
منگنز (Mn) 0.1
مس (Cu) 0.2
بر (B) 0.05
مولیبدن (Mo) 0.005
   

توصیه مصرف:

محلول پاشی آبیاری قطره ای
2- 5/1 لیتر در 1000 لیتر آب 4-6 لیتر در هکتار
توجه:
برای کاهش تنش های سرمایی و محیطی می توان ویتالین را بعد از برداشت نیز استفاده کرد.
برای کاهش تنش های ناشی از عوامل شیمیایی می توان بعد از مصرف علف کش های انتخابی، قارچ کش ها، حشره کش ها و نیز کودهای شیمیایی از ویتالین استفاه کرد.