کودهای پایه اگرونایک- سولفات منیزیم

برای سفارش با ما تماس بگیرید

3- سولفات منیزیم منیزیم (MgO) 16 %، گوگرد (SO3) 32 %   اگرونایک منیزیم سولفات کاملا محلول در آب و مناسب برای محلول پاشی و کود آبیاری می باشد. این کود برای پیشگیری و اصلاح طولانی مدت کمبود منیزیم و گوگرد توصیه می شود. منیزیم از اجزای اصلی تشکیل دهنده کلروفیل است، لذا کمبود آن موجب کاهش فتوسنتز، کاهش رشد رویشی و عملکرد گیاه می شود. یکی از بهترین منابع جذب منیزیم برای گیاه، نمکهای منیزیم از جمله سولفات منیزیم است. کاربرد آن در مناطق با بارندگی بالا متدوال تر است. زمان مصرف در باغها اواخر اسفند و در گیاهان زراعی قبل از فصل کاشت استفاده شود.   مزایا:
  • افزایش درصد جوانه زنی بذر، افزایش پروتئین محصول و افزایش روغن در درختان روغنی
  • مناسب برای تمام خاک ها وکشت های هیدروپونیک
  • زود جوانه زدن بذر، افزایش پروتئین محصول، افزایش روغن در درختان روغنی
  • فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین مضر
  توصیه مصرف :  
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 2 -5/1 کیلوگرم در1000 لیتر آب
12 -10  کیلوگرم در هکتار 20 -10 کیلوگرم در هکتار