کودهای پایه اگرونایک- سولفات پتاسیم

برای سفارش با ما تماس بگیرید

2- سولفات پتاسیم پتاسیم (K2O) 52 %، گوگرد (SO4) 54 %   اگرونایک سولفات پتاسیم ایده آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری است. این کود بهترین منبع تامین کننده پتاسیم در مراحل پایانی رشد بدلیل عاری بودن از نیترات می باشد. سولفات پتاسیم، به لحاظ پایه سولفور آن ایده آل برای انواع خاک ها به خصوص خاک های شور و قلیایی می باشد.   مزایا:  
  • سولفات پتاسیم اسیدی
  • برطرف کننده همزمان کمبود پتاسیم و گوگرد در گیاه
  • کاهش pH خاک های قلیایی و خاک شور و کمک به بهبود جذب فسفر، آهن و سایر عناصر ریز مغذی
  • افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری، تنش های محیطی نظیر سرما، خشکی و گرما
  • قابل استفاده در خاک هایی اسیدی و قلیایی
  • فاقد سدیم و عناصر سنگین مضر
  توصیه مصرف :  
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 5 -5/2 کیلوگرم در1000 لیتر آب
15-25 کیلوگرم در هکتار 30 -15 کیلوگرم در هکتار
    توجه: به منظور افزایش بازدهی اگرونایک سولفات پتاسیم از اختلاط آن با ترکیبات کلسیمی و هیومیکی خودداری شود.