کودهای پایه اگرونایک- مونو پتاسیم فسفات

برای سفارش با ما تماس بگیرید

5- مونو پتاسیم فسفات پتاسیم (K2O) 34 % ، فسفر (P2O5) 52 %   اگرونایک مونوپتاسیم فسفات منبع مناسبی برای تامین فسفر و پتاسیم می باشد. این ترکیب برای اوایل دوره رشد زمانی که دسترسی فسفر برای رشد و پایداری سیستم ریشه بحرانی است توصیه می شود.   مزایا :  
  • عاری ازسدیم و کلر و سایر عناصر مضر برای گیاه و خاک
  • پایین ترین شاخص شوری در مقایسه با سایر کودها، دارای حداقل ریسک سوزندگی برگی
  • تحریک گلدهی و ایجاد مقاومت در برابر بیماریهای قارچی
  • مناسب برای گیاهان حساس به شوری
  • مناسب برای محلول پاشی زراعی، باغی و گلخانه ای
  توصیه مصرف :  
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 4 -2 کیلوگرم در1000 لیتر آب
12 -10  کیلوگرم در هکتار 25 -15 کیلوگرم در هکتار
    توجه: از اختلاط اگرونایک مونوپتاسیم فسفات با ترکیبات کلسیمی و منیزیمی خودداری نمایید.