کود ریزمغذی آپیکس- کلات روی 14%

برای سفارش با ما تماس بگیرید

آپیکس کلات روی 14%   روی در تشکیل سبزینه گیاهی، تشکیل هورمون های گیاهی، ساخت پروتئین، تشکیل میوه، دانه و افزایش عمر دانه گرده دخیل است. کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن برگ و گلها، ریزش میوه، سرخشکیدگی و کاهش رشد می شود.   مزایا :
  • روی کلات شده با قابلیت جذب بالا
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول درصورت استفاده در مراحل اولیه رشد رویشی
  • بهبود تلقیح و باروری و تشکیل میوه
  • قابل مصرف به صورت محلول پاشی برگی، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
  توصیه مصرف :  
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی گیاهان زراعی گیاهان باغی
5 -2 کیلوگرم در هکتار 50 -20  گرم به ازای هر درخت 1 5/0 کیلوگرم در هکتار 5/1 -5/0 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
    توجه: قبل از اختلاط با سموم و کودها تست اختلاط پذیری انجام شود.