کود ریزمغذی پارال- میکروکمپلکس

برای سفارش با ما تماس بگیرید

  4- پارال میکروکمپلکس مجموعه عناصر ریز مغذی کلات با آمینو اسید   پارال کلسیم میکس حاوی مجموعه ای از عناصر ریز مغذی شامل آهن، روی، منگنز، مس، بر، مولیبدن و عنصر گوگرد کلات شده با آمینو اسید می باشد. این کود جهت رفع سریع کمبود مجموعه عناصر ریزمغذی و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل کلات بودن به همراه آمینو اسید های ضروری از جذب فوق العاده و تاثیر پذیری خوبی برخوردار است.
تجزیه ضمانت شده
آمینو اسید آزاد 25 %
نیتروژن آلی (N) 4 %
آهن (Fe) 5 %
روی   (Zn) 5 %
منگنز (Mn) 4 %
مس (Cu) 2 %
بر (B) 5/0 %
مولیبدن (Mo) 1/0 %
گوگرد (S) 2 %
  مزایا :
  • رفع سریع و همزمان عناصر ریز مغذی
  • تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه
  • بهبود عملکرد و کیفیت محصول
  • ایجاد تعادل هورمونی در گیاه و در نتیجه رشد بهتر گیاه
  • بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست
  • بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه
  • افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه
  مصرف محلول پاشی:
محصول میزان مصرف زمان مصرف
محصولات زراعی (غلات، حبوبات و...) 5/1 -1 کیلوگرم در هکتار اوایل فصل رشد، اواسط فصل رشد، آغاز ظهور سنبله و میوه
برنج 5/1 -1 کیلوگرم در هکتار در زمان خزانه، بعد از استقرار کامل نشا در زمین اصلی
سیب زمینی و گیاهان غده ای 5/1 -1 کیلوگرم در هکتار تکرار 3-2 مرحله در طول دوره رشد
سبزی و صیفی جات 5/1 -1 کیلوگرم در هکتار در زمان 5 برگی حقیقی و رشد سریع گیاه به فواصل 2 تا3 هفته تکرار گردد.
درختان میوه و انگور 1- 5/0 کیلوگرم در هکتار چندین بار در طول دوره رشد گیاه تکرار گردد. (بعد از تشکیل میوه بالاترین دز مصرف گردد)
درختان پسته، گردو، بادام و سایر میوه های آجیلی 1- 5/0 کیلوگرم در هکتار چندین بار در طول دوره رشد گیاه تکرار گردد. (بعد از تشکیل میوه بالاترین دز مصرف گردد)
گل های شاخه بریده و گیاهان زینتی 1- 5/0 کیلوگرم در هکتار در طول دوره رشد در صورت نیاز