کود ریزمغذی پارال- کلات روی 10%

برای سفارش با ما تماس بگیرید

پارال کلات روی 10%

روی کلات شده با آمینو اسید
روی (Zn) 10 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 28 %
پارال روی حاوی 10 درصد روی کلات شده با آمینواسید است که باعث رفع کمبود روی و افزایش عملکرد گیاهان می شود. روی به عنوان عنصر ضروری جهت فعال سازی آنزیم های گیاهی نقش اساسی در گیاهان دارد.

مزایا

  • تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه
  • ایجاد تعادل هورمونی در گیاه و در نتیجه رشد بهتر گیاه
  • بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست
  • بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه
  • افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه

مصرف محلول پاشی

محصول میزان مصرف زمان مصرف
محصولات زراعی (غلات، حبوبات و...) 5/1 -1 کیلوگرم در هکتار زمانی که گیاه به ارتفاع 30-15 رسید ویا هنگام مشاهده کمبود، در صورت نیاز هر 4-2 هفته تکرار گردد.
صیفی و سبزیجات 5/1 -1 کیلوگرم در هکتار 4-2 هفته بعد از جوانه زدن و یا هنگام مشاهده علائم کمبود، 3-2  هفته بعد تکرا گردد. جهت ماندگاری بیشتر محصول 2 هفته قبل از برداشت نیز تکرار گردد.
گیاهان گلخانه ای 5/1 -1 کیلوگرم در هکتار 3-2 هفته بعد از جوانه زدن و یا نشاکاری هنگام مشاهده علائم کمبود، هر 2 هفته یکبار تکرار شود.
سیب 2 5/0 کیلوگرم در هکتار در زمان تشکیل میوه و نیز در آخر فصل هر 14-10 روز، جهت برداشت محصول بیشتر محصول بیشتر حداقل 2 کیلوگرم در هکتار به کار برده شود.
درختان میوه 2 5/0 کیلوگرم در هکتار 6- 4 بار در طول فصل تکرار شود. جهت برداشت محصول بیشتر حداقل 6 بار در طول فصل تکرار شود.
مرکبات و کیوی 2 5/0 کیلوگرم در هکتار در اوایل بهار هنگام ظهور برگهای جدید و یا 2 هفته قبل از گل دهی حدود 6 هفته قبل از خواب زمستانه تکرار شود. در زمستان تشکیل میوه مصرف نگردد.
انگور 1-2 کیلوگرم در هکتار در زمان تشکیل غوره وحدود 3 هفته قبل از برداشت. به عنوان یک قانون کلی 3 -2 در طول فصل تکرار گردد.