کود ریزمغذی پارال- کلات کلسیم 12%

برای سفارش با ما تماس بگیرید

پارال کلات کلسیم 12%

کلسیم کلات شده با آمینو اسید
کلسیم (Ca) 12 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 30 %
پارال کلسیم حاوی 12 درصد کلسیم کلات شده با آمینو اسید، برای جلوگیری و رفع کمبود کلسیم و برای افزایش عملکرد گیاهان در دوران رشد سریع و بحرانی گیاه ساخته شده است. این کود از طریق فرایندهای پیشرفته هیدرولیز فرایند کلات کنندگی با آمینو اسید به همراه عناصر کم مصرف ثانویه تولید می شود.

مزایا

  • افزایش کیفیت و زودرسی محصول
  • افزایش مقاومت گیاه به بیماریها و تنش های محیطی
  • بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست
  • بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه
  • افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه
 

توصیه مصرف

محصول میزان مصرف زمان مصرف
محصولات زراعی (غلات، حبوبات و...) 1-2 کیلوگرم در هکتار زمانی که گیاه به ارتفاع 30-15 رسید و یا هنگام مشاهده کمبود، در صورت نیاز هر 4-2 هفته تکرار گردد.
صیفی و سبزیجات 5/1- 1 کیلوگرم در هکتار 4-2 بعد از جوانه زدن و یا هنگام مشاهده علائم کمبود، در صورت نیاز هر 3-2 هفته تکرار گردد.
گیاهان گلخانه ای 5/1- 1 کیلوگرم در هکتار 3-2 هفته بعد از جوانه زدن و یا نشاکاری هنگام مشاهده علائم کمبود، هر 2 هفته یکبار تکرار شود.
سیب 1-2 کیلوگرم در هکتار در زمان تشکیل میوه و نیز در آخر فصل هر 14-10 روز، جهت برداشت محصول بیشتر حداقل 2 کیلوگرم در هکتار به کار برده شود.
درختان میوه 2 کیلوگرم در هکتار 4-6 بار در طول فصل تکرار شود. جهت برداشت محصول بیشتر حداقل 6 بار در طول فصل تکرار شود.
انگور 1-2 کیلوگرم در هکتار در زمان تشکیل غوره و حدود 3 هفته قبل از برداشت. به عنوان یک قانون کلی 3-2 بار در طول فصل تکرار گردد.