کود های پایه آرکا- سولفات مس

برای سفارش با ما تماس بگیرید

  - سولفات مس آرکا سولفات مس کاملا خالص و محلول در آب می باشد. این محصول با رفع کمبود مس باعث افزایش عملکرد گیاه می شود. همچنین علاوه بر تامین مواد غذایی لازم برای گیاه، به عنوان قارچ کش و باکتری کش قابل استفاده می باشد. همچنین برای کنترل علف های غیر کشاورزی مانند جلبک ها و ریشه گیاهانی که در مجاورت لوله های آب قرار دارند، موثر می باشد.   مزایا:
  • موثر در فعالیت های آنزیمی، بیوسنتز پروتئین و کربوهیدرات ها
  • کمک به رشد ریشه و افزایش جذب مواد غذایی
  • بهبود عملکرد فتوسنتز و رشد رویشی گیاه
  • افزایش تلقیح و باروری محصول
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های قارچی و باکتریایی
  • جلوگیری از سرخشکیدگی درختان و افزایش مقاومت گیاه در برابر خوابیدگی غلات
  تجزیه ضمانت شده:
مس محلول (Cu) 25 %
حداکثر ماده غیر محلول در آب 1 %
حداقل pH 3
  توصیه مصرف:
نام محصول میزان مصرف (خاکی) زمان مصرف
گیاهان باغی 5-6 کیلوگرم در هکتار در زمستان همراه با سایر کودها
گیاهان زراعی 10-12 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت محصول
صیفی و سبزی 5-10 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت در صورت نیاز محصول
گیاهان گلخانه ای 200-500 گرم در هزار متر در صورت نیاز محصول