کود های پایه آرکا- سولفات پتاسیم

برای سفارش با ما تماس بگیرید

- سولفات پتاسیم پتاسیم (K2O) 52 %، گوگرد (SO3) 45 % آرکا سولفات پتاسیم بهترین منبع تامین کننده پتاسیم بوده و به لحاظ پایه سولفور آن ایده آل برای انواع خاک ها به خصوص خاک های شور و قلیایی می باشد. کود سولفات پتاسیم بهترین گزینه برای رفع شوری خاک های مناطق خشک و کم باران و گلخانه ها می باشد. این کود برای مصرف در هر نوع روش آبیاری مناسب می باشد. این کود فاقد سدیم و عناصر سنگین مضر می باشد.   مزایا:
  • سولفات پتاسیم اسیدی و اصلاح خاک های شور
  • افزایش باروری گیاه و افزایش کیفیت عطر گل و میوه
  • استحکام ساقه
  • ممانعت از تجمع نیترات در گیاه
  • قابل مصرف در خاک های اسیدی و قلیایی
  • افزایش مقاومت گیاه به تنش های خشکی، شوری و سرما و مقاومت نسبت به بیماری ها
  توصیه مصرف:
مصرف خاکی/ کود آبیاری محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 4-3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
15-10 کیلوگرم در هکتار 15-30 کیلوگرم در هکتار
  توجه: به منظور افزایش بازدهی آرکا سولفات پتاسیم از اختلاط آن با ترکیبات کلسیمی و هیومیکی خودداری شود.