کود های پایه آرکا- نیترات پتاسیم

برای سفارش با ما تماس بگیرید

- نیترات پتاسیم آرکا نیترات پتاسیم پودری و کاملا محلول در آب است و مناسب تمام مراحل رشد گیاه به خصوص اوایل رشد، زمان گلدهی و رسیدگی میوه می باشد. این کود قابل استفاده تمامی گیاهان زراعی، باغی مخصوصا به صورت محلول پاش، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک می باشد.   مزایا:
  • بهبود فتوسنتز، افزایش گلدهی و باروری گیاه و اندازه میوه
  • جلوگیری از پوکی میوه های آجیلی (پسته، بادام، گردو، فندق و ...)
  • افزایش مقاومت به خشکی، شوری و آفات و بیماری ها
  تجزیه ضمانت شده:
نیتروژن (N) 13 %
اکسید پتاسیم (K2O) 46 %
  توصیه مصرف:
مصرف خاکی/ کود آبیاری محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 2-4 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
10-12 کیلوگرم در هکتار 15-25 کیلوگرم در هکتار