کود پایه مجنتا- سولفات روی

برای سفارش با ما تماس بگیرید

مجنتا   سولفات روی سولفات روی منبع غنی از روی می باشد. روی، اصلی ترین عنصر برای عملکرد آنزیم های ضروری در گیاهان است که در واکنش های متابولیکی آنها دخالت دارد. کمبود این عنصر باعث توقف رشد گیاه و کلروز برگ می شود. این محصول کاملا محلول در آب بوده و قابل استفاده در همه سیستم های آبیاری می باشد.   مزایا:
  • بهبود عملکرد مکانیسم های فتوسنتز، تشکیل قند، پروتئین سازی
  • موثر در فعالیت های آنزیمی، تولید هورمون های رشد
  • افزایش تلقیح و کاهش ریزش گل و افزایش باروری میوه
  • بهبود عطر و طعم و کیفیت محصول
  • مقاومت در برابر بیماری ها و تنش های محیطی
  • اصلاح خاک و کاهش اسیدیته خاک
  تجزیه ضمانت شده:
روی محلول (Zn) 35 %
حداکثر ماده غیر محلول در آب 1 %
حداقل pH 4
  دستور العمل مصرف:
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان باغی و زینتی گیاهان زراعی گیاهان باغی سبزیجات و گیاهان زینتی
5/3- 2 کیلوگرم در هکتار (2-3 بار تکرار در طول فصل) 7-12 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) 1 کیلوگرم در هکتار (قبل از گلدهی) 1-2 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل)