مزایای استفاده از کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی؛ انواع و کاربردهای آنها کودهای شیمیایی در کشاورزی مواد غذایی گیاهان محسوب می شوند. بر اساس فرآیند تولید، آن ها را به سه دسته تقسیم می کنند: کود شیمیایی، کود آلی و کودهای بیولوژیکی.  کودهای شیمیایی (کود مصنوعی) کودهای شیمیایی نقش مهمی در افزایش تولید محصولات زراعی دارند. مواد مغذی اصلی موجود در […]

Read More

سموم کشاورزی تجزیه پذیر

سموم کشاورزی تجزیه پذیر زیست تخریب پذیری است که میکروبها و سایر موجودات زنده می توانند آن را با ترکیبات بی ضرر تقسیم کنند. سموم کشاورزی ماندگار مواد ماندگار موادی هستند که ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد تا تجزیه و تحلیل شود. روش دیگری برای طبقه بندی سموم، در نظر گرفتن مواردی است […]

Read More