اصلاح کننده ضد شوری- کنتراسال

برای سفارش با ما تماس بگیرید

کنتراسال (پلی سولفید کلسیم)

کلسیم (CaO) 9% ، گوگرد (SO3) 55% CONTRA-SAL کنتراسال یک مایع اصلاح کننده خاک است که ویژگی فیزیکی و شیمیایی خاک های کشاورزی را برای مستعد ساختن رشد محصولات کشاورزی تغییر می دهد. کنتراسال نفوذپذیری آب و تهویه خاک را بهبود می بخشد و باعث عبور آب می شود.  

مزایا

  • کاهش pH خاک، حذف سدیم های ناخواسته در خاک و درنتیجه افزایش تخلخل خاک
  • بهبود تهویه و نفوذپذیری خاک
  • بهبود تغذیه گیاهی، فراهم کردن کلسیم و گوگرد گیاه
  • جذب بهتر عناصری مانند روی، فسفر و منیزیم توسط گیاه
 

توصیه مصرف

آبیاری
قبل از کاشت بعد از کاشت
70-80 لیتر در هکتار 60-70 لیتر در هکتار