اصلاح کننده هیومیک اسید- اگرو هیومیک ...

برای سفارش با ما تماس بگیرید

هیومیک اسید


اگرو هیومیک مایع اگروهیومیک مایع حاوی ترکیبات هیومیک (اسید هیومیک و اسید فولویک) می باشد که از مهمترین اجزای هوموس خاک هستند. اگروهیومیک از معادن غنی لئوناردیت تهیه شده و در محصولات کشاورزی، باغبانی و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهای پرمصرف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و کم مصرف (آهن، روی و   ) استفاده می شود.  

مزایا :

  • بهبود ساختار خاک
  • خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن توسط گیاه
  • کاهش pH محیط اطراف ریشه و در نتیجه جذب بهتر عناصر غذایی
  • افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک و افزایش جمعیت آن
  • افزایش مقاومت گیاه به خشکی و شوری
  • افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی
  • غلظت و دانسیته بالا
 

توصیه مصرف :

مصرف خاکی /کود آبیاری محلول پاشی بذر مال
گیاهان زراعی گیاهان باغی 2- 5/1 لیتر در هکتار 5/1-1 لیتر به ازای هر 100 کیلو بذر
40-30 لیتر در هکتار در طول فصل 10-5 لیتر در هکتار در نوبت

تجزیه ضمانت شده
هیومیک اسید 16 %
فولویک اسید 6 %
پتاسیم (K2O) 3 %
pH 11-9

توجه :

اگرو هیومیک مایع را با ترکیبات کلسیمی و نیز اسیدی مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم و....مخلوط ننمایید.