اصلاح کننده هیومیک اسید- بیولم

برای سفارش با ما تماس بگیرید

بیولم

هیومیک اسید 65% به همراه عناصر غذایی
بیولم اسید هیومیک پودری کاملا محلول در آب، حاوی 65 درصد ترکیب غلیظ شده هیومیک به همراه برخی عناصر غذایی و بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است. اسید هیومیک بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است. اسید هیومیک می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. بیولم در محصولات زراعی، باغی گلخانه ای و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودها استفاده می شود.

مزایا

  • تحریک کننده هورمون ها و آنزیم های گیاهی
  • افزایش فعالیت میکروبی خاک و تاثیر مثبت بر ساختار فیزیکی خاک
  • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
  • تولید ریشه های قوی و در نتیجه تولید گیاه سالم
  • خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن توسط گیاه

محصول مصرف خاکی محلول پاشی
محصولات زراعی (غلات، سیب زمینی، ذرت، حبوبات و...) 3-5 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) 5/1-1 کیلوگرم در هکتار (1-2مرحله در طول فصل )
صیفی و سبزیجات 3-5 کیلوگرم در هکتار انتقال نشا، غوطه ور کردن گیاهچه ها در محلول 1 درصد 5/1-1 کیلوگرم در هکتا (3-2مرحله در طول فصل )
گیاهان گلخانه ای 3-5 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) 5/1-1 کیلوگرم در هکتار (3-2 مرحله در طول فصل )
مرکبات /درختان هسته دار 4-6 کیلو گرم در هکتار (تکرار در طول فصل) 1-2 کیلوگرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت)
انگور و کیوی 4-6 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) 1- 5/0 کیلوگرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت)
سیب 4-6 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) 1-2 کیلوگرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت)
چمن 4-3 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) 1-2 کیلوگرم در هکتار (تکرار در هر ماه)
 

توصیه مصرف

تجزیه ضمانت شده

Ppm 15000 آهن (Fe) 55 % هیومیک اسید
Ppm 1900 منیزیم (Mg) 10 % فولویک اسید
Ppm 50 منگنز (Mn) 5 % پتاس (k2O)
Ppm 10 روی (Zn) 1 % نیتروژن (N)
pH (محلول 10 %) 11-9
 

توجه

بیولم هیومیک اسید 65% را با ترکیبات کلسیمی و نیز اسیدی مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم و....مخلوط ننمایید.