پارال آمینوفول 80%

برای سفارش با ما تماس بگیرید

پارال آمینوفول 80%

اسید آمینه آزاد (FAA) 80 %
پارال آمینوفول80 درصد از مقادیر بالای آمینو اسید های ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در اختیار گذاشتن درصد بالای آمینو اسید کمک می کند تا گیاه پروتئین خود را ساده تر تولید نماید و موجب صرفه جویی در انرژی مورد نیاز برای تولید اسید های آمینه در سلول های گیاهی می گردد.

مزایا:

  • افزایش مقاومت در برابر شرایط نامطلوب (خشکی، گرما، سرما، شوری، تگرگ و بیماری)
  • بهبود کیفیت محصول از قبیل طعم، رنگ و استحکام
  • افزایش جوانه زنی دانه گرده و در نتیجه افزایش طول دوره گرده افشانی
  • کاهش آسیب های ناشی از مصرف سموم و کودهایی شیمیایی
  • بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست
  • بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه
  • افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه
 

مصرف محلول پاشی :

یک کیلوگرم در 1500 تا 2000 لیتر آب .تکرار 2 تا 3 مرتبه به فاصله یک تا دو هفته در مرحله رویشی، یک مرحله در زمان زایشی، قبل و بعد گلدهی تکرار گردد.