کودهای ریزمغذی آهن- مجنتا آهن میکس ...

برای سفارش با ما تماس بگیرید

3- مجنتا آهن میکس 6%

کلات آهن 6% به همراه عناصر غذایی مجنتا آهن میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد که دارای 40% ترکیبات زیستی فعال هیومیک اسید و فولویک اسید است و موجب افزایش سطح برگ و سبزینه گیاه می گردد. مجنتا آهن میکس 6% به آرامی آزاد شده و در دسترس گیاه قرار می گیرد و مناسب برای اصلاح خاک هایی که دچار فقر غذایی به خصوص آهن، روی، منگنز و منیزیم هستند می باشد.

مزایا

 
  • جذب بالا از طریق محلول پاشی و مصرف خاکی
  • افزایش سبزینه برگ ها و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه
  • بهبود جذب آهن و سایر عناصر ریز مغذی در انواع خاک های فقیر، آهکی و شور
  • افزایش نفوذپذیری غشای سلولی در ریشه ها و در نتیجه بالا بردن راندمان جذب مواد غذایی
  • کاهش بقایای علف کش ها و مواد سمی در خاک
  • کلات کننده طبیعی برای عناصر ریز مغذی در خاک های قلیایی و افزایش دسترسی آنها برای گیاه
  • پایداری و افزایش بازدهی آهن در خاک و در نتیجه کاهش مصرف در بلند مدت نسبت به کلات های شیمیایی
  • عدم آبشویی و یا تثبیت در خاک

توصیه مصرف :

مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 5/0 -25/0 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
4-10 کیلوگرم در هکتار 3-6 کیلوگرم در هکتار تکرار در طول فصل
تجزیه ضمانت شده:
هیومیک اسید 30 %
فولویک اسید 10 %
پتاسیم (K2O) 4 %
آهن (Fe) 6 %
نیتروژن (N) 1 %
روی (Zn) 1 %
منیزیم (Mg) 1 %
منگنز (Mn) 1 %