کود ترکیبی آرکا12-2-44

برای سفارش با ما تماس بگیرید

    12-2-44   آرکا 44-2-12 حاوی عناصر ازت، فسفر و پتاسیم می باشد. ازت موجود در این محصول به صورت نیترات است و جایگزین مناسبی برای کود نیترات پتاسیم می باشد. کاملا محلول در آب و مناسب تمامی محصولات گیاهی است.   مزایا:
  • رفع کمبود پتاسیم و ازت
  • افزایش میزان تولید پروتئین و نشاسته در گیاه
  • افزایش میزان گلدهی و باروری گیاه
  • بهبود، اندازه، عطر و طعم و کیفیت محصول
  • افزایش عمر انبارداری محصول
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های فیزیولوژیک و غیر فیزیولوژیک
  • فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین مضر، مناسب تمام خاک ها
  • عدم تجمع نمک در خاک و سیستم های آبیاری بعد از استفاده طولانی
  • دارای هدایت الکتریکی (EC) پائین و pH مناسب
    تجزیه ضمانت شده:  
آرکا 12-2-44   درصد %
نیتروژن (N) فسفر (P2O5) پتاسیم (K2O) حلالیت
12 2 44 200 گرم در لیتر
    توصیه مصرف:
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب
12-10 کیلوگرم در هکتار 25-15 کیلوگرم در هکتار