کود ریزمغذی آپیکس- کلات آهن 6%

برای سفارش با ما تماس بگیرید

آپیکس کلات آهن 6% Fe-EDDHA 6% (O-O 4.8) بهترین عامل کلات کنندگی آهن در خاک های آهکی، عامل EDDHA می باشد که به دلیل حضور دو حلقه فنولیکی در ساختار مولکولی خود قابلیت جذب آهن را در اسیدیته بالا افزایش می دهد. بهترین زمان استفاده از این کود اوایل فصل رشد هنگام پیدایش برگ ها (قبل گلدهی) و نوبت دوم بعد از تشکیل میوه می باشد. علایم کمبود اولیه در برگهای جوان پدیدار شده و به رنگ زرد روشن تا سفید در آمده در حالی که رگبرگها سبز باقی می مانند. در کمبود شدید، برگها نازک، کوچک، نرم و پهنک کاملا زرد شده و دچار ریزش می شوند، میوه ها کوچکتر شده و درجه رنگ پذیری میوه کاهش می یابد. آهن با منگنز و کلسیم تضاد یونی دارد و حضور این عناصر در خاک، pH بالا و تهویه نامناسب خاک باعث کاهش جذب آهن می شود.   مزایا:
  • حاوی کلات EDDHA با 8/4 درصد ایزومر ارتو -ارتو
  • بالاترین پایداری در خاک های قلیایی و اسیدی
  • قابل مصرف از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
  • کاملا محلول در آب و باعث گرفتگی قطره چکان ها نمی شود.
  • افزایش سبزینگی، ریشه دهی و گلدهی گیاه
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
  توصیه مصرف :
مصرف خاکی
محصول میزان مصرف
گیاهان زراعی 5-2 کیلو گرم در هکتار
مرکبات درختان جوان 40 -20  گرم برای هر درخت
درختان پیر 150 -70 گرم برای هر درخت
درختان میوه درختان جوان 125 -20 گرم برای هر درخت
درختان پیر 125 -25 گرم برای هر درخت
نهال و گلخانه 25 -10 گرم برای 10 متر مربع
کشت های هیدروپونیک 17 گرم به ازای هر 1000 لیتر آب
  توجه : قابل اختلاط با ترکیبات مسی، سموم دارای فلزات سنگین و کودهای حاوی فسفر بالا نیست. آپیکس کلات آهن 6% برای مصارف محلول پاشی توصیه نمی گردد.