کود ریزمغذی اگرونایک – المین

برای سفارش با ما تماس بگیرید

اگرونایک

 المین
اگرونایک المین برای تکمیل عناصر ریز مغذی ضروری گیاه است. اگرونایک المین کاملا محلول در آب و حاوی ترکیبات هیومیک، آمینواسید، به همراه کلات عناصر ریز مغذی ضروری برای گیاه است. اگرونایک المین به سرعت توسط گیاه جذب می شود و مناسب برای محلول پاشی و آبیاری قطره ای گیاهان زراعی مختلف می باشد. اگرونایک المین در محصولات کشاورزی و باغبانی، درختان میوه و فضای سبز استفاده می شود.  

مزایا

  • محرک رشد گیاه، تامین کننده عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاه
  • حفاظت از گل و میوه، توسعه میوه، بهبود کیفیت محصول
  • افزایش مقاومت گیاه، از بین بردن بیماریهای فیزیولوژیکی ناشی از کمبود عناصر کم مصرف
  • افزایش حجم کلروفیل برگ و فتوسنتز
 

توصیه مصرف:

محلول پاشی آبیاری قطره ای
1-2 لیتر در 1000 لیتر آب 4-6 لیتر در هکتار
 

تجزیه ضمانت شده:

ترکیبات درصد
هیومیک اسید 4
فولویک اسید 1
آمینو اسید 12
آهن (Fe) 0.5
روی (Zn) 0.5
مس (Cu) 0.15
منگنز (Mn) 0.6
بر (B) 0.08
مولیبدن (Mo) 0.005