کود ریزمغذی پارال- کلات بر 8%

برای سفارش با ما تماس بگیرید

  3- پارال کلات بر 8%  بر کلات شده با آمینو اسید بر (B) 8 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 25 % پارال بر حاوی 8 درصد بر کلات شده با آمینو اسیدها، برای جلوگیری و رفع کمبود بر به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته شده است.   مزایا :
  • رفع سریع کمبود بر
  • افزایش طول دوره گرده افشانی
  • افزایش کمی و کیفی محصول
  • بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست
  • بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه
  • افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه
  مصرف محلول پاشی :
محصول میزان مصرف زمان مصرف
محصولات زراعی (غلات، حبوبات و...) 7/0 -5/0 کیلوگرم در هکتار زمانی که گیاه به ارتفاع 30-15 رسید و یا هنگام مشاهده کمبود، در صورت نیاز هر 4 هفته تکرار گردد.
صیفی و سبزیجات 7/0 -5/0 کیلوگرم در هکتار 4-2 بعد از جوانه زدن و یا هنگام مشاهده علائم کمبود، در صورت نیاز هر 3-2 هفته تکرار گردد.
گیاهان گلخانه ای 7/0 -5/0 کیلوگرم در هکتار 3-2 هفته بعد از جوانه زدن و یا نشاکاری هنگام مشاهده علائم کمبود، هر 2 هفته یکبار تکرار شود.
پسته، گردو، بادام و سایر میوه های آجیلی 5/0 کیلوگرم در هکتار در اوایل بهار هنگام ظهور برگها و یا زمانی که کمبود ظاهر می شود.
درختان میوه و انگور 5/0 کیلوگرم در هکتار زمان رویش اولین برگها و یا 2 هفته بعد از گلدهی، پس از برداشت و قبل از خواب زمستانه تکرار شود.
مرکبات و کیوی 5/0 کیلوگرم در هکتار در اوایل بهار هنگام ظهور برگهای جدید و یا2 هفته قبل از گلدهی، حدود 6 هفته قبل از خواب زمستانه تکرار شود. در زمان تشکیل میوه مصرف نگردد.