کود های پایه آرکا- مونو پتاسیم ...

برای سفارش با ما تماس بگیرید

- مونو پتاسیم فسفات آرکا مونو پتاسیم فسفات منبع مناسبی برای تامین فسفر و پتاسیم می باشد. این ترکیب برای اوایل دوره رشد زمانی که دسترسی فسفر برای رشد و پایداری سیستم ریشه بحرانی است توصیه می شود. این کود عاری از سدیم، کلر و سایر عناصر مضر برای گیاه و خاک است و پایین ترین شاخص شوری در مقایسه با سایر کودها را دارا می باشد. جهت تهیه محلول غذایی و برای محلول پاشی زراعی، باغی و گلخانه ای مناسب می باشد.   مزایا:
  • توسعه ریشه در خاک
  • دارای حداقل ریسک سوزندگی برگی
  • تحریک گلدهی و ایجاد مقاومت در برابر بیماری های قارچی
  • بهبود رنگ، طعم و عملکرد محصول
  • افزایش پروتئین سازی و تولید کربوهیدرات در محصول
  تجزیه ضمانت شده:
ترکیبات درصد
پتاسیم (K2O) 34 %
فسفر (P2O5) 52 %
  توصیه مصرف:
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 2-4 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
10-12 کیلوگرم در هکتار 15-25 کیلوگرم در هکتار
  توجه: از اختلاط آرکا مونوپتاسیم فسفات با ترکیبات کلسیمی و منیزیمی خودداری نمایید.