کود های پایه آرکا- نیترات کلسیم

برای سفارش با ما تماس بگیرید

نیترات کلسیم آرکا نیترات کلسیم حاوی بهترین منبع قابل دسترس کلسیم کاملا محلول در آب، و نیتروژن است و به دلیل حلالیت و خلوص بالا و جذب آسان قابل استفاده در کشت های هیدروپونیک می باشد. جهت تغذیه کلیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای مصرف می شود.   مزایا:
  • افزایش تقسیم سلولی، طویل شدن سلولها، تحریک رشد و تاج گیاه
  • افزایش کیفیت محصول و دوام میوه پس از برداشت
  • افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده
  • جلوگیری از ریزش گل ها و نازک بودن ساقه
  • فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین مضر
  • مناسب برای تمام خاک ها و کشت های هیدروپونیک
  • جذب بالا از طریق محلول پاشی، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
  تجزیه ضمانت شده:
ترکیبات درصد
نیتروژن (N) 5/12 %
اکسید کلسیم (CaO) 5/23 %
  توصیه مصرف:
مصرف خاکی/ کود آبیاری محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 3- 5/1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
12-10 کیلوگرم در هکتار 25-15 کیلوگرم در هکتار
  توجه: از ترکیب آرکا کلسیم نیترات با سایر ترکیبات حاوی بنیان های سولفات و فسفات خودداری نمایید.