برای سفارش با ما تماس بگیرید

20-20-20+TE

کود 20-20-20+TE حاوی عناصر پرمصرف و کم مصرف به همراه کلات EDTA و کاملا محلول در آب می باشد. این محصول قابلیت استفاده به صورت آبیاری و محلول پاشی را دارد.  

مزایا:

  • افزایش رشد و نمو گیاه و بهبود کیفیت محصول
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
  • فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین مضر، مناسب برای خاک ها
  • عدم تجمع نمک در خاک و سیستم های آبیاری بعد از استفاده طولانی مدت
  • قابل استفاده در سیستم کشت های هیدروپونیک
  • دارای هدایت الکتریکی (EC) پایین و pH مناسب
اگرونایک20-20-20 درصد %
نیتروژنN فسفر (P2O5) پتاسیم (K2O) EC (1g.Lit) mS/cm pH (1%)
20 20 20 1 5
عناصر ریز مغذی میلی گرم در کیلوگرم (ppm)
آهن(EDTA) روی(EDTA) منگنز(EDTA) مس(EDTA) بر مولیبدن
1000 200 500 200 100 20
 

توصیه مصرف :

مصرف خاکی/کود آبیاری محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی گیاهان زراعی گیاهان باغی
15 -10 کیلوگرم در هکتار 50 -20 گرم به ازای هر درخت 3 -1 کیلوگرم در هکتار 3 -2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
    توجه:
قبل از اختلاط با سایر کودها تست اختلاط پذیری انجام شود.
بهترین زمان مصرف به صورت محلول پاشی در ابتدای فصل رشد زمانی که برگ کافی برای جذب مواد غذایی وجود داشته باشد، است.